Tra cứu vận đơn
Vận đơn gồm 13 ký tự chữ và số
(Ví dụ: EB125966888VN)
 
Tra cứu nhiều vận đơn.
Tính cước
Thông tin cần biết
Lịch nghỉ lễ của các nước

CÔNG TY CỔ PHẦN

 CHUYỂN PHÁT NHANH B­­­­­ƯU ĐIỆN

----------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

==============

Số:  23/NV

V/v thông báo lịch nghỉ lễ của các nước

 

            Hà Nội ngày 07 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi:      B­­­­ƯU ĐIỆN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ

                      B­­­­ƯU ĐIỆN TRUNG ­Ư­­­ƠNG  

 

Căn cứ lịch nghỉ lễ năm 2020 của các nước được cập nhật trên website của Hiệp hội  EMS,Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện xin thông báo để Bưu điện các tỉnh/TP được biết và chủ động thông báo cho khách khi nhận gửi (có bảng chi tiết đính kèm.

Danh sách này sẽ được niêm yết công khai trên website của Công ty tại địa chỉ: http://www.ems.com.vn.

Tải về lịch nghỉ lễ các nước tại đây tại đây

Vậy,đề nghị các Bưu điện tỉnh, thành phố và các đơn vị liên quan thông báo cho

khách hàng được biết khi sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh EMS.

           Trân trọng thông báo./.

           

Nơi nhận:                                                                              KT.TỔNG GIÁM ĐỐC

-Như­­­­­trên;                                                                                 Phó Tổng Giám đốc       

-Tổng Công Ty BĐVN (để b/cáo);

-Ban DVBC, Ban QLCL TCTy (để b/cáo);

-TGĐ (để b/cáo);

-Các đơn vị trực thuộc Công ty;

-L­­­­­ưu NV.       

 

                                                                                                            Hà Thị Hòa

 

29 Tháng Sáu 2015
video clip
Bán hàng trực tuyến - Thông tin giá cước và dịch vụ

KD.EmsHn:

KD.EmsHcm:

Hà Nội:

Tp HCM:

Khiếu nại trực tuyến - Trả lời khiếu nại và tìm kiếm thông tin bưu gửi

Hà Nội

Tp HCM

Thống kê
Đang Online: 16
Lượt truy cập: 33.875.385