Tra cứu vận đơn
Vận đơn gồm 13 ký tự chữ và số
(Ví dụ: EB125966888VN)
 
Tra cứu nhiều vận đơn.
Tính cước
Thông tin cần biết
Ems Quốc tế


QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

V/v Ban hành Bảng cước Dịch vụ Chuyển phát nhanh EMS Quốc tế

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU ÐIỆN

 

- Căn cứ Luật Bưu chính số 49/2010/QH12 ngày 28/6/2010 có hiệu lực từ ngày 01/01/2011;

- Căn cứ Nghị định số 47/2011/NÐ-CP ngày 17/06/2011 quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật

Bưu chính;

- Căn c Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện;

- Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-HĐQT-III ngày 11/05/2015 của Chủ tịch HĐQT Công ty về việc điều chỉnh

mô hình tổ chức Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện;

- Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh doanh – Tiếp thị.

2. Vùng tính cước:                                                                                                                                                                                        

Vùng cước

Tên nước

Vùng 1 (11 nước và 2 tỉnh của Trung Quốc)

Cambodia, Hongkong, India, Indonesia, Macau, Malaysia, Myanmar, Philippine, Singapore, Taiwan, Thailand, 2 tỉnh Guangdong (Quảng Đông) và Guangxi (Quảng Tây) thuộc China (Trung Quốc).

Vùng 2

(3 nước)

Japan, Laos, South Korea.

Vùng 3

(6 nước)

Australia, Bangladesh, Brunei, New Zealand, Pakistan, Sri Lanka.

Vùng 4

(1 nước)

China (trừ 2 tỉnh Guangdong và Guangxi).

Vùng 5

(5 nước)

Croatia, Cyprus, Mexico, United Kingdom (UK), United State of America (USA).

Vùng 6

(10 nước)

Cayman Islands, Canada, Denmark, Egypt, France, Geogia, Ireland, Luxembourg, Mauritius, Monaco.

Vùng 7

(5 nước)

Kuwait, Israel, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates (UAE).

Vùng 8

(24 nước)

Albania, Austria, Belarus, Belgium, Brazil, Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Finland, Germany, Greece, Hungary, Italy, Latvia, Netherland, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, Spain, Switzerland, Turkey, Ukraine.

Vùng 9

(11 nước)

Algeria, Armenia, Bosnia - Herzegovina, Cook Islands, East Timor, Ethiopia, Guam, Morocco, Slovakia (Slovak Republic), Slovenia, Sweden.

Vùng 10

(18 nước)

Angola, Barbados, Belize, Bermuda, British Virgin Islands, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Ghana, Guatemala, Jamaica, Nigeria, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela.

Vùng 11

( 5ớc)

Argentina, Cote D’Ivoire (Ivory Coast), Libya, Senegal, South Africa.

Vùng 12

(2 nước)

Cameroon, Mozambique.

3. Hàng nhẹ: Hàng nhẹ là hàng gửi có khối lưng dưới 167kg/m3 (tương đương với trên 6000cm3/kg),

khối lưng tính cưc không căn cứ vào khối lượng thực mà căn cứ vào khối lưng quy đổi từ thể tích

 kiện hàng theo công thức sau:

Khối lưng quy đổi (kg) =

Thể tích kiện hàng (cm3)

6000

II. PHỤ PHÍ:

1. Phụ phí xăng dầu: bằng 13% tính trên cước EMS Quốc tế quy định tại Mục I của Bảng cước này.

2. Phụ phí vùng xa:

2.1 Mức thu: 470.000 đồng/ bưu gửi EMS Quốc tế.

2.2 Phạm vi áp dụng: Các bưu gửi EMS Quốc tế đến một sốớc theo

Danh sách các nước áp dụng thu phụ phí vùng xa ban hành kèm theo Quyết định này.

3. Phụ phí đối với địa chỉ là hộp thư:

- Mức thu phụ phí đối với địa chỉ hộp thư (bắt buộc có thêm điện thoại của người nhận) là 160.000

đồng/bưu gửi EMS Quốc tế.

- Phạm vi áp dụng: mức thu phụ phí đối với địa chỉ là hộp thư được áp dụng đối với bưu gửi chuyển phát

nhanh EMS Quốc tế đến các nước sau:

+ Vùng 6: Monaco.

+ Vùng 9: Algeria, Armenia, Bosnia - Herzegovina, Cook Islands, East Timor, Guam, Slovakia (Slovak Republic), Sweden.

+ Vùng 10: Angola, Barbados, Belize, Bermuda, British Virgin Islands, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Jamaica, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela.

+ Vùng 11: Cote D’Ivoire (Ivory Coast), Libya, Senegal.

+ Vùng 12: Cameroon, Mozambique.

Ghi chú: Các loại phụ phí trên chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng 10% và mức thu phụ phí có thể thay

đổi theo từng thời điểm.

III. MỨC BỒI THƯỜNG ĐỐI VỚI BƯU GỬI EMS QUỐC TẾ:

Ðược thực hiện theo Quyết định số 359/QÐ-NV ngày 25/03/2014 về việc Ban hành quy định về mức

bồi thưng đối với bưu gi EMS Trong nước và Quốc tế của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chuyển

phát nhanh Bưu điện.

video clip
Bán hàng trực tuyến - Thông tin giá cước và dịch vụ

KD.EmsHn:

KD.EmsHcm:

Hà Nội:

Tp HCM:

Khiếu nại trực tuyến - Trả lời khiếu nại và tìm kiếm thông tin bưu gửi

Hà Nội

Tp HCM

Thống kê
Đang Online: 81
Lượt truy cập: 33.876.138